; Delene Bertasso - senior associate | IP - ENSafrica